Deprecated: Funktionen Elementor\DB::is_built_with_elementor är föråldrad sedan version 3.2.0! Använd Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor() i stället. in /var/www/maldorma/wp-includes/functions.php on line 5379
Buddhas Gömda Lära - Maldorma.com

Buddhas gömda lära

En av Buddhismens grundläggande läror är att ”ingenting varar för evigt.” Med detta menade Buddha att allt förändras och att det därför inte finns någon mening med att hålla fast vid någonting. Att hålla fast vid saker kommer bara att skapa lidande, eftersom de saker du håller fast vid så småningom kommer att försvinna. Din kropp kommer att förfalla, du kanske förlorar dina nära och kära eller bli avskedad från ditt jobb. Om du är för fäst vid saker och omständigheter kommer du att lida när de försvinner eller förändras. Begär är orsaken till allt lidande.

”Ingenting varar för evigt.”

Att förstå detta är själva essensen av buddhism. Att förlika sig med denna sanning och därigenom frigöra sig från begär kommer att befria dig från lidande. Men det finns även en djupare sanning gömd inom dessa ord. Med dessa få ord beskrev Buddha faktiskt den högsta sanningen om vår sanna natur. ”Ingenting varar för evigt” kan förstås som jag förklarade det ovan, att allting i slutändan kommer att försvinna eller förändras, tingens förgängliga natur, men det kan också förstås på ett annat sätt, och båda översättningarna är lika sanna och nödvändiga.

Den andra och dolda meningen med denna mening är att ”Ingenting” är det som ”varar för evigt.”  Att ”Ingenting” är det enda som är permanent och aldrig förändras. Så denna mening beskriver två sanningar om verkligheten med samma ord. Den visar att ting inte är permanenta, men den visar också att ingenting, eller Ingentinget, är permanent och oföränderligt. Självklart är ”ingenting” inte ett ting i egentlig mening, eftersom det egentligen är ett inget-ting, och det är själva anledningen till att det aldrig kan förändras. Faktum är att buddhismen säger att vår sanna natur är ”Ingenting” eller kanske mer allmänt känd under ordet ”Tomhet.” Läran om Tomhetens natur nämns på många ställen i buddhistisk litteratur, men väldigt få lägger märkte till att Buddha beskrev Ingentingets natur i samma mening som där han beskrev tingens förgängliga natur. När studenten börjar förstå de djupare aspekterna av dessa sanningar börjar denne se att fler lager av sanningar är gömda inom samma läror. Det är mästarens sätt att visa att allt är ett. Att myntet alltid har två olika sidor, men det är fortfarande ett och samma mynt.

Vår sanna natur är ett tillstånd av ”tomhet” eller ”ingenting” och detta tillstånd är det enda tillstånd som skapar permanent lycka. Tomhet är något som kan upplevas medvetet. Jag säger medvetet, eftersom tomheten finns där oavsett. Det är det sanna tillståndet hos allting. Det är vår omedvetenhet om det som skapar lidande. När du är medveten om Ingentinget i allt ser du att det inte finns någon friktion där alls, för friktion kan bara existera i dualismens värld. För att friktion ska finnas, vilket är detsamma som lidande, måste det finnas mer än ett ”objekt.” Det måste finnas någon som kan hålla fast vid någonting. Men i tillståndet av icke-begär, i tillståndet av tomhet, kan det inte finnas friktion och därmed inget lidande. Det är ett tillstånd av absolut stillhet och inre frid. Det finns ingen som håller fast vid någonting. Du kan då se att Ingenting existerar av sig självt. Att allt är en del av ett sömlöst, ständigt föränderligt landskap och att alla delar är i sig själva tomma.

Ingenting är detsamma som tillståndet av villkorslös kärlek till allt som existerar. När du älskar allt villkorslöst, värderar du inte någon person eller omständighet som bättre eller sämre än någon annan. Du älskar allt lika, och du upplever därför allt som ett. Det kan inte finnas friktion när du älskar allt villkorslöst. I detta tillstånd upphör rörelsen, ändå fortsätter den. Du lever i nuet av vad som är. Det finns ingen tid, men ändå finns den. Detta är tillståndet av Enhet. Det som inte kan beskrivas, utan endast upplevas. Den paradoxala upplevelsen av Buddhas natur. Realisationen av Ingenting. Lidandets upphörande.

”Ingenting varar för evigt” är den enda lära du behöver, eftersom den innehåller både metoden och det slutliga svaret i tre enkla ord. Allt förändras förutom Ingenting. Håll fast vid Ingenting och låt Allt passera förbi och du är fri. Detta betyder inte att du inte bör involvera dig i händelserna i ditt liv. Det betyder helt enkelt att du ska sluta göra motstånd till det som ÄR. Gör inte motstånd till förändring. Förvänta inte ett visst utfall av dina handlingar. Var i världen, men låt världen vara. Låt livet flöda utan motstånd och var lycklig.